Nieuwe cursisten schrijven zich in door middel van onderstaand inschrijfformulier.

De inschrijving loopt automatisch door.

Opzeggen is mogelijk per e-mail tot 3 weken voor het begin van een nieuw blok.

Bij verhindering graag uw docente voor aanvang van de les ( tussen 9.00 uur en 18.00 uur) op de hoogte stellen, telefonisch, per sms of per e-mail.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald na overleg indien er plaats is en uitsluitend tijdens het lopende blok.

Het inhalen van een gemiste les is een service, geen automatisch recht.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend een proefles volgen voor € 9,00.

Wanneer zij besluiten te blijven, betalen ze de resterende lessen van het lopende blok en wordt de proefles op dat bedrag in mindering gebracht.

Bij langdurige ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan over de invulling van bovenstaande regels overlegd worden.

 

Deelname

De yogalessen kunnen door iedereen naar eigen vermogen worden gevolgd. Bij yoga telt niet de prestatie en ook niet de perfectie. Bij yoga gaat het om de aandacht  waarmee de oefeningen uitgevoerd worden, en de ervaring die dat teweeg brengt.

U wordt verzocht uw docente in te lichten bij eventuele medische klachten.

Het is aan te bevelen in dat geval ook uw huisarts te raadplegen.

Bij het geven van de lessen wordt door de docente de uiterste zorgvuldigheid in acht genomen.

Yoga draagt ertoe bij dat mensen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun handelen, zowel tijdens als buiten de yogalessen.

De yogadocente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële en/of letselschade.

 

Deelname betekent automatisch akkoord gaan met bovenstaande.


Naam:*
E-mail:
Bericht: