Een yogajaar bevat in principe 40 lessen en wordt verdeeld in 4 blokken van ongeveer 10 lessen.

De yogalessen kosten € 9,00 per les van 75 minuten.

De cursisten krijgen voor het begin van een nieuw blok een rekening en een overzicht met de data waarop de lessen worden gegeven.

De rekening dient in één keer betaald te worden binnen twee weken na ontvangst van de rekening.

Terugbetaling van lesgeld is niet mogelijk, ook niet bij vakantie.

Als men besluit aan het begin, tijdens, of op het einde van een blok op vakantie te gaan dient toch het hele blok betaald te worden.                                                                      

Eventueel kan in die situatie (bij vakantie) ervoor gekozen worden losse lessen te nemen. Dit dient uiterlijk 3 weken voor het begin van een nieuw blok vermeld te worden.

Losse lessen kosten € 11,00 per les.